Despre e-learning, pe scurt...
May 13, 2016    
e-Learning    
5192

Despre e-learning, pe scurt...

În sens larg, prin e-learning se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC).

Termenul respectiv este preluat din literatura anglo-saxonă si a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin mijloace electronice, acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne.

În accepţiunea modernă, procesul de învăţământ bazat pe resurse utilizează atât modele clasice cu suporturile cunoscute (modele fizice), cât şi modele virtuale aparţinând tehnologiei multimedia. e-learning-ul reprezintă o componentă a modelului bazat pe tehnologie.

O caracterizare a învăţământului electronic (e-learning) poate fi realizată pe baza următoarelor:

 • procesul de învăţare este orientat către instruit şi se realizează într-o locaţie virtuală;
 • resursele educaţionale sunt accesibile pe Web şi distribuite prin utilizarea, integrarea, accesarea bibliotecilor electronice şi materialelor multimedia, prin antrenarea specialiştilor în discuţiile subiecţilor;
 • instruiţii beneficiază de orientarea unui tutore (instructor, moderator) care planifică activitatea grupului de participanţi, supune dezbaterii acestora subiecte din curs, fie în conferinţe asincrone (forumuri de discuţii, blog-uri), fie sincrone (chat, clasă virtuală), furnizează resurse auxiliare, comentează teme, impune direcţii;
 • prin interacţiune şi colaborare, grupul de participanţi formează, pe parcursul cursului (de multe ori şi după), o comunitate virtuală; aceştia pot fi caracterizaţi prin aşa numita “fluiditate a rolurilor”, prin balansul continuu al rolului instructor-instruit în grupul de învăţare ("symmetric knowledge advancement" - Scardamalia, 1995), prin restructurarea continuă a echipelor de învăţare în funcţie de interese sau obiective;
 • materialul cursului are o componentă statică, cea pregătită de tutore împreună cu o echipă specializată, şi una dinamică, rezultată din interacţiunea participanţilor, din sugestiile, comentariile, resursele aduse de aceştia;
 • cele mai multe medii de e-learning permit monitorizarea activităţii participanţilor, iar unele şi simulări, lucrul pe grupuri, interacţiunea audio, video;
Actualmente, termenul e-learning a ajuns să înlocuiască practic toţi termenii care desemnau o nouă manieră de integrare a mijloacelor TIC în procesul de instruire.

Realizările e-learning pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere. Vom selecta două dintre ele:

 • Realizări e-learning pe bază de CD: cursanţii primesc cursurile pe CD, vor instala aceste cursuri pe calculatorul propriu şi pot începe pregătirea, învăţarea;
 • Realizări e-learning pe bază de reţea: cursurile pot fi accesate prin intermediul reţelei (intranet/internet) de pe serverul central;

În ambele situaţii, cursurile sunt în format electronic, diferenţa constă doar în modul de urmărire a studiului. Dacă, în primul caz, specialistului care coordonează cursurile îi este foarte greu să obţină informaţii în legătură cu modul în care cursantul parcurge materialul, are sau nu întrebări, reuşeşte să asimileze materia cerută, în cel de-al doilea caz, aceste informaţii pot fi accesate de pe serverul care furnizează serviciile de curs.

Realizările e-learning-ului cuprind următoarele elemente, care se grupează în jurul cursantului dornic de a obţine cunoştinţele necesare:
 • Infrastructură - mulţimea de elemente, hard şi soft, care permite accesul la informaţiile pe care cursantul vrea să şi le însuşească;
 • Conţinut – cunoştinţele, sub formă electronică, care acoperă tematica cursului (sub formă de text, audio, video, simulări);
 • Servicii – realizarea planurilor de învăţământ, relaţia cu învăţământul tradiţional, evidenţa cunoştinţelor dobândite de cursanţi, managementul capacităţii cursanţilor, cerinţe pe care orice realizare e-learning va trebui să le gestioneze în mod corespunzător;
Principalii participanţi în proces sunt:
 • administratorul de sistem
 • studentii
 • instructorul
Platforma e-learning este un produs program având următorul set minimal de cerinţe care să permită:

 • asigurarea procedurilor privind instalarea, configurarea şi administrarea
 • utilizarea unei interfeţe prietenoase adaptabilă dinamicii procesului educaţional
 • utilizarea de suport logic de comunicare sincronă şi asincronă;
 • administrarea şi monitorizarea informaţiilor
 • un management accesibil al conţinutului educaţional
 • utilizarea de module de editare de conţinut educaţional sub diverse formate
 • facilitarea autoevaluării offline prin proceduri asincrone şi a evaluării online prin proceduri sincrone a cunoştiinţelor asimilate
 • un program de pregătire continuă, cu verificări parţiale pe tot parcursul procesului educaţional
 • asistarea utilizatorilor în utilizarea software-ului educaţional
 • înregistrarea feedback-ului privind calitatea serviciilor educaţionale oferite, precum şi a calităţii platformei educaţionale.

Aceste facilităţi tehnice au ca scop final întâmpinarea dorinţelor şi a nevoilor de instruire ale studenţilor, pentru aceasta fiind necesară o bună corelare a aspectelor tehnice cu cele pedagogice.

Avantajele eLearning:

 • centrarea pe student, participant
 • accesul in timp-real la cunostinte, de oriunde si oricand
 • nu sunt necesare cheltuieli de deplasare, nici intreruperea activitatii profesionale curente
 • participantii colaboreaza si invata ( sa lucreze ) impreuna - putem face o paralela intre invatamantul traditional si cel online urmarind datele psihologului William Glasser, care spune ca retinem:
10% din ce citim 20% din ce auzim;
30% din ce vedem;
50% din ce vedem si auzim;
70% din ce discutam cu altii;
80% din ce experimentam;
95% din ce ii invatam pe altii;

 • materialul este de multe ori personalizat cunostintelor si experientei anterioare a studentului - vezi "Learning Objects" - http://www.learningcircuits.org/mar2000/primer.html.
 • de multe ori sistemul integrat de invatare ofera functiuni ca cele legate de inregistrare, plata online, monitorizarea progresului studentilor, testare automata.
Dezavantajele eLearning:

 • Studiile realizate indica faptul ca pregatirea unui curs online este mai costisitoare decat cea a unuia traditional ( dar costurile sunt apoi amortizate rapid ), in echipa de "construire" a unui curs intrand persoane specializate in web design, design instructional.
 • eLearning poate fi eficient atunci cand dotarea cu calculatoare este corespunzatoare, cand conexiunile la Internet exista si sunt rapide - altfel, poti avea senzatia ca stai la usa amfiteatrului, neputand intra.
 • Costul unui curs online este destul de ridicat - pentru a urma un astfel de curs, trebuie sa ai incredere ca ceea ce ti se ofera este de calitate.