Centrul de Suport la Incidente de Securitate Cibernetică (CSISC) a companiei RTS
Jul 22, 2021    
Announcement, Diverse, Articole    
76

Centrul de Suport la Incidente de Securitate Cibernetică (CSISC) a companiei RTS

Centrul de Suport la Incidente de Securitate Cibernetică (în continuare CSISC) a companiei RTS are ca misiune de a oferi consultanță de specialitate în domeniu de securitate cibernetică, precum și de a asigura schimbul de informații dintre utilizatori, autorități, producători de echipamente și soluții de securitate cibernetică.

Obiectivele CSISC a companiei RTS:
  1. de a monitoriza în permanență alertele și incidentele de securitate cibernetică; cu gestionarea și administrarea Sistemul de alertă timpurie și informare în timp real privind incidentele cibernetice, precum și cu realizarea prevenirii, analizei, identificării și reacției la incidente în cadrul infrastructurilor cibernetice;
  2. de a asigura răspuns la incidente de securitate cibernetică a beneficiarilor;
  3. de a contribui la emiterea de avertizări timpurii, alerte și anunțuri, precum și la diseminarea informațiilor privind riscurile și incidentele;
  4. de a coopera la nivel național și internațional, cu producătorii de echipamente și soluții de securitate cibernetică în cadrul unei platforme de management al incidentelor și pentru schimbul de informații;
  5. de a oferi servicii gratuite de tip preventiv, reactiv și de consultanță în domeniul prevenirii și răspunsului la incidente de securitate cibernetică;
  6. de a organiza și întreține o bază de date privind amenințările, vulnerabilitățile și incidentele de securitate cibernetică identificate sau raportate, tehnici și tehnologii folosite pentru atacuri, precum și bune practici pentru protecția infrastructurilor cibernetice;
  7. de a emite anunțuri privind amenințări nou-identificate pe plan național și internațional;
  8. de a realiza activități de documentare a noilor vulnerabilități;
  9. de a aduce la cunoștința publicului, periodic și ori de câte ori este necesar avertizări, alerte și informări privind riscuri și amenințări, posibile măsuri de prevenire și contracarare, în scopul cunoașterii de către public a acestora și luării măsurilor adecvate, și publică statistici privitoare la incidentele identificate.


CSISC este un instrument eficient de informare a utilizatorilor în domeniul securității cibernetice.

Apelând la numărul (022) 101 -777 orice cetățean aflat pe teritoriul RM poate primi informații detaliate privind consultanța de specialitate în domeniu de securitate cibernetică.

Întrebările și sugestiile Dvs. le puteți prezenta și la adresa electronică sales@rts.one.