Rețele Terestre - eData

About project

Ținem sa va prezentam un proiect ce reflecta datele deschise generate de către Guvernul Republicii Moldova si agregate pentru înțelegerea lor de publicul larg.

Proiectul este dedicat tuturor cetățenilor din Republica Moldova, precum si din extern, care sunt interesați de careva informații despre companii si sfera lor de activitate prin prisma datelor deschise, care pune la dispoziție statul RM.

RTS a creat acest proiect cu scopul de a prezenta informație veridică și actuală despre persoanele juridice ce activează în cadrul legal din Republica Moldova. Prioritatea noastră constituie furnizarea celor mai actuale date business, precum si instrumente simple online pentru agregarea și analiza lor.

Datele agregate în cadrul proiectului sunt utilizate doar din izvoare publice ce constituie date deschise.

Datele deschise sunt acele date oferite de către autoritățile publice în format conceput pentru a fi citit de calculator, la un nivel dezagregat. Cu toate acestea, acestea nu conțin informații personale, secrete comerciale ori secrete de stat. Identificarea și publicarea culegerilor de date de interes pentru cetățeni și întreprinderi reprezintă sarcini ale autorităților publice.

Astfel, orice persoană fizică sau juridică poate reutiliza documentul puse la dispoziție de o autoritate sau instituţie publică în conformitate cu Condițiile de accesare şi reutilizare a informațiilor din sectorul public. Toate datele sunt încărcate si contrapuse lunar din surse oficiale ce oferă acces la date deschise, precum sunt date.gov.md

In cadrul proiectul eData au fost creata platforma electronica care recepționează, agregeaza si transmite datele către alte parți interesate.

eData eData