Rețele Terestre - Părinți Informați

About project

Părinți Informați este o platformă de informare în domeniul dizabilității.

Platforma a apărut ca răspuns la solicitările formulate de părinții / familiile care au în îngrijire persoane cu dizabilități, dar și persoanele cu dizabilități însele, de a găsi informații referitoare la diferite aspecte ce țin de domeniul dizabilității din Republica Moldova, concentrate ”într-un singur loc”.

Platforma Părinți Informați cuprinde câteva domenii de informare:

  • Determinarea dizabilității
  • Prestațiile sociale destinate persoanelor cu dizabilități și familiilor lor
  • Serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități și familiilor lor
  • Legislația Republicii Moldova în domeniul dizabilității
  • Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități
  • Contacte utile

Platforma Părinți Informați a fost dezvoltată de A.O. Keystone Moldova cu suportul financiar AO Reprezentanța IM Swedish Development Partner în cadrul proiectului ”Self-advocacy 2.0”. 

Părinți Informați