Rețele Terestre - Serviciul Fiscal de Stat

О проекте

Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea publică, împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului.

Misiunea noastră este să asigurăm un proces eficient de administrare și deservire fiscală prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în domeniul fiscal, asigurând nivelul de resurse necesare statului pentru finanțarea proiectelor sociale și buna dezvoltare a societății, în ansamblu.

Serviciul Fiscal de Stat Serviciul Fiscal de Stat